Izbori 2024.

Izbori 2024.

Temeljem točke 15. Pravila o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe za izbor zastupnika u Hrvatski sabor objavljujemo pravovaljano predložene liste u svim izbornim jedinicama:

I. IZBORNA JEDINICA – ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH LISTA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR

II. IZBORNA JEDINICA – ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH LISTA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR

III. IZBORNA JEDINICA – ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH LISTA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR

IV. IZBORNA JEDINICA – ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH LISTA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR

V. IZBORNA JEDINICA – ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH LISTA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR

VI. IZBORNA JEDINICA – ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH LISTA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR

VII. IZBORNA JEDINICA – ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH LISTA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR

VIII. IZBORNA JEDINICA – ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH LISTA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR

IX. IZBORNA JEDINICA – ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH LISTA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR

X. IZBORNA JEDINICA – ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH LISTA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR

XI. IZBORNA JEDINICA – ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH LISTA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR

 

Pravovaljano predloženi kandidati i zbirne liste pravovaljano predloženih kandidata u XII. izbornoj jedinici:

SRPSKA NACIONALNA MANJINA

MAĐARSKA NACIONALNA MANJINA

TALIJANSKA NACIONALNA MANJINA

ČEŠKA I SLOVAČKA NACIONALNA MANJINA

AUSTRIJSKA, BUGARSKA, NJEMAČKA, POLJSKA, ROMSKA, RUMUNJSKA, RUSINSKA, RUSKA, TURSKA, UKRAJINSKA, VLAŠKA I ŽIDOVSKA NACIONALNA MANJINA

ALBANSKA, BOŠNJAČKA, CRNOGORSKA, MAKEDONSKA I SLOVENSKA NACIONALNA MANJINA

Extra FM Zagreb d.o.o.

Adresa sjedišta: Avenija Većeslava Holjevca 29/I, Zagreb

Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu

OIB: 79875421716

MBS: 080116001

IBAN: HR4725000091101216643, Addiko Bank d.d.

EUID: HRSR.080116001

Temeljni kapital društva: 3.000,00 € – u cijelosti uplaćen

Nadležni regulator: Agencija za elektroničke medije

Oglašavanje i promocija

Extra FM Zagreb d.o.o.

+ 385 (0) 1 6223 700

[email protected]

Osnivači i Uprava

Davor Gavranić, Zagreb, Jaruščica 1/E, OIB: 32095510037

  • jedini osnivač, 100% udjela u temeljnom kapitalu

Antonio-Luka Radanović, Zagreb, Put Loparica 19, OIB: 07270430031

  • Direktor


Urednici

Glavni urednik: Antonio-Luka Radanović

Programski direktor: Ivan Jurković

Glazbeni urednik: Dario Grabovac


Specijalizirani glazbeni radijski program EXTRA

Uprava: Antonio-Luka Radanović, Zagreb, Put Loparica 19, OIB: 07270430031 - direktor

Davor Gavranić, Zagreb, Jaruščica 1/E, OIB: 32095510037 - glavni urednik