Pravilnik o nagradnoj igri “Extra bOObs”

Pravilnik o nagradnoj igri “Extra bOObs”

PRAVILNIK O NAGRADNOJ IGRI “Extra bOObs”

 

 

EXTRA FM ZAGREB d.o.o., Avenija V. Holjevca 29, Zagreb, OIB: 79875421716, objavljuje Pravila sudjelovanja u nagradnoj igri „Extra bOObs“ 

 

Članak 1. 

Priređivač Nagradne igre je EXTRA FM ZAGREB d.o.o., Avenija V. Holjevca 29, Zagreb, OIB: 79875421716 (dalje u tekstu: Priređivač) a ista će se odvijati u programu radija EXTRA FM za potrebe sponzora Night Club H2O  (u daljnjem tekstu Sponzor). 

 

Članak 2. 

Ovim Pravilima (dalje u tekstu: Pravila), Priređivač definira pravila sudjelovanja u Nagradnoj Igri – „Extra bOObs“  (u daljnjem tekstu: Igra).  

 

Članak 3.  

Svrha Igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Sponzora i radio EXTRA FM. 

 

Članak 4. 

Igra se realizira od 18. veljače 2019. godine do 11. ožujka 2019. godine.  

 

Članak 5. 

Ovim Pravilima se osigurava ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilima. 

 

Članak 6.  

Pravo sudjelovanja u nagradnoj Igri imaju sve punoljetne osobe državljani Republike Hrvatske. Osobe moraju biti punoljetne u trenutku prijave na nagradnu igru. Pravo sudjelovanja u Igri nemaju djelatnici tvrtke EXTRA FM Zagreb d.o.o. i vezanih kompanija, stalni suradnici i članovi njihovih užih obitelji.  

 

 

Članak 7 

Igra se provodi na način da se slušatelji (uz #extraboobs #H2O ) prijavljuju putem Instagrama/Fejsa tako što snime video u kojem navode zašto baš oni trebaju osvojiti nagradu povećanja/ operacije grudi. 

 

Žiri u sastavu Antonio Luka Radanović , Petar Tin Miketić i predstavnik Sponzora će na temelju kreativnosti samih prijava izabrati na temelju vlastite diskrecijske ocjene 3 finalista. Svakog petka počevši od 18. veljače 2019. godine do 08. ožujka 2019 u Extra večeri od 19:00 sati do 23:00 sati priređivač objavljuje jednog izabranog finalista.  

 

Nakon izabranog trećeg finalista od nedjelje 10. ožujka 2019. godine do ponedjeljka 11. ožujka 2019. godine na Instagram profilu radija EXTRA FM kreće glasovanje slušatelja – pobjednik je finalist s najviše lajkova. 

 

Članak 8 

U slučaju opravdane sumnje u nepoštivanje ovih Pravila i općenito regularnosti Igre, Priređivač zadržava puno pravo bez daljnjih objašnjenja iz Igre isključiti slušatelja za kojeg se to smatra. Također, naknadnim utvrđivanjem bilo kakvog oblika nepravilnosti i/ili neregularnosti prijave i sudjelovanja u Igri od strane Dobitnika,  Priređivač ima puno pravo Dobitniku oduzeti nagradu i dodijeliti je nekom drugom slušatelju. 

 

Nagrada se preuzima uz predočenje zakonski valjanog identifikacijskog dokumenta. 

 

Prijava uvredljivog, vulgarnog ili bilo kakvog drugog spornog sadržaja (poput primjerice promicanja nasilja, diskriminacije po bilo kojoj osnovi ili sadržaj u suprotnosti sa Zakonom RH) neće biti uzeta u razmatranje te će takvi video i tonski zapisi biti obrisani.   

 

Članak 9. 

Nagradni fond iznosi 24.750,00 kn do 26.750,00 kn a sastoji se od poklon bona za povećanje grudi u Ordinaciji Ostojić, Pokornog 6, Zagreb. 

 

Termin operacije dogovarat će se s liječnikom. Pacijent ( dobitnik ) će biti upoznat sa mogućim komplikacijama operacije na pregledu i mjerenju optimalnog oblika i volumena implantata za figuru dotične osobe. Liječnik zadržava pravo na osnovu liječničkih pretraga obiti zahtjev za operaciju. U tom slučaju priređivač bira sljedećeg dobitnika s najvećim brojem lajkova. 

 

Operacija se obavlja na vlastitu odgovornost, niti priređivač niti liječnik ne snose nikakve posljedice za eventualne komplikacije do kojih može doći uslijed više sile pogotovo ako je osoba zatajila važne zdravstvene podatke, uzimanje lijekova ili kroničnu bolest. 

 

Zbog mjera sigurnosti liječnik zadržava pravo sugerirati i promijeniti veličinu implantata tijekom operacije. 

 

Sve dodatne eventualne troškove snosi dobitnik. 

 

Članak 10. 

Nagrada se dobitniku isporučuje uz predočenje zakonski valjanog identifikacijskog dokumenta koji je, po podacima, identičan podacima koje je dobitnik naveo u prijavi. Nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu naknadu. Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača igre prema dobitniku.  

 

Priređivač nije odgovoran ukoliko dobitnik ne udovoljava kriterijima za korištenje nagrade (nije bio u mogućnosti ili je odbio javiti se na telefon ili sl.) te takva obrazloženja ne kvalificiraju za promjenu nagrade.  

 

Članak  11. 

U slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti Igru, te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost. 

 

Članak 12. 

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve posljedice koje bi sudionik mogao imati zbog sudjelovanja u nagradnoj igri ili nagradnom izvlačenju a posebno za bilo kakve posljedice korištenja nagrade te rizike koje sa sobom nosi operacija odnosno povećanje grudi. 

 

Članak 13. 

Sudjelovanjem u Igri, konkretno dostavljanjem prijave, sudionici prihvaćaju pravila navedena u ovom Pravilniku i daju svoju privolu da se  njihovi prikupljeni osobni podaci ( video materijal i ostali osnovni osobni podaci ) mogu obrađivati od strana Voditelja obrade ( Extra FM Zagreb d.o.o., Zagreb, Av. V. Holjevca 29, 01 66 90 601 ) sukladno ovom Pravilniku i sa slijedećom svrhom: 

 

-Identifikacije  sudionika Igre pri dodjeli nagrade  

-Objava i korištenje tonskih zapisa sudionika u programu radija Extra FM .  

-Objava prijavljenog video materijala na internet stranicama www.extrafm.hr, na Facebook i Instagram  kanalima Extra FM-a Zagreb.  

-Objava osobnih podataka ( ime, prezime i fotografija, video snimka ) na stranicama trećih osoba konkretno web stranicama Sponzora i društvenih mreža Sponzora u svrhu promocije Igre.  

 

Pravna osnova obrade je privola ispitanika, a kategorije osobnih podataka koje se prikupljaju 

su snimka, fotografija, identifikacijski podaci kao i osobni podaci potrebni u svrhu organizacije i realizacije  

nagradne igre kao i izvršenja međusobnog ugovora o nagradnoj igri. 

 

Dostavljanjem prijave na nagradnu igru, dobitnik nagradne igre  daje privolu i  za  fotografiranje prilikom preuzimanja nagrade i objavu fotografija za potrebe promocije Igre  i objave u medijima Priređivača i Sponzora.  Prikupljeni osobni podaci sudionika Igre će se obrađivati isključivo za gore navedene svrhe.  

 

Obrada osobnih podataka provodi se za vrijeme trajanja Igre  odnosno do prestanka Igre po bilo kojoj osnovi, kao i naknadno mjesec dana nakon obavljanja operacije ili duže ukoliko je tako propisano Pravilnikom o igrama i nakon toga će biti obrisani. Želimo potvrditi da su nam sve informacije vezane uz osobne podatke sudionika izuzetno važne i da zaštitu  osobnih podataka smatramo vrlo ozbiljnom i tome pristupamo s velikom profesionalnom odgovornošću u skladu s Općom Uredbom o zaštiti osobnih podatka ( EU2016/679 ) te pripadajućim zakonskim i podzakonskim aktima. Dostavljanjem prijave sudionicima potvrđuju da su pročitali te da pristaju na našu Izjavu o privatnosti na https://extrafm.hr/pravila-privatnosti/  

 

Davanje osobnih podataka i davanje suglasnosti na obradu je dobrovoljno, a davanje istih predstavlja uvjet nužan za sudjelovanje u nagradnoj igri. 

 

Prijavom na nagradu igru pristajete da voditelj obrade u svrhu pružanja usluga i realizacije nagradne igre obrađuje vaše osobne podatke, kao i da za potrebe realizacije ugovora o nagradnoj igri voditelj obrade dostavlja vaše osobne podatke trećim osobama (primateljima), i to Ordinaciji Ostojić, Pokornog 6, Zagreb; 

 

Podaci se neće prenositi u treće zemlje (izvan EU), osim ako postoji zakonska obveza ili je dan izričiti pristanak ispitanika.  

 

Prijavom na nagradnu igru potvrđujete da ste upoznati da od voditelja obrade imate pravo zatražiti pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na Vas kao ispitanika ili prava na ulaganje prigovora na obradu takvih podataka  te prava na prenosivost podataka; Upoznati ste da ste u mogućnosti opozvati predmetnu danu suglasnost putem pisanog opoziva dostavljenog na adresu voditelja obrade ili putem elektroničke pošte [email protected] a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena; Upoznati ste da imate pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu. 

 

Prijavom na nagradnu igru Izjavljujete da ste stariji od 18 godina i da ste u mogućnosti dati suglasnost za obradu osobnih podataka. 

 

Članak 14. 

Sudjelovanjem u Igri svaki sudionik prihvaća gore navedena prava i obveze iz ovog Pravilnika. U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.  

 

 

Članak 15. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na web stranici www.extrafm.hr  a njegova valjanost traje do ispunjenja svih odredbi predviđenih pojedinim člancima Pravilnika. 

 

 

U Zagrebu, 

Extra FM Zagreb d.o.o 

 

 

Antonio Luka Radanović,  direktor 

Extra FM Zagreb d.o.o.

Adresa sjedišta: Avenija Većeslava Holjevca 29/I, Zagreb

Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu

OIB: 79875421716

MBS: 080116001

IBAN: HR4725000091101216643, Addiko Bank d.d.

EUID: HRSR.080116001

Temeljni kapital društva iznosi 20.000 kuna.

Nadležni regulator: Agencija za elektroničke medije

Oglašavanje i promocija

Extra FM Zagreb d.o.o.

+ 385 (0) 1 6223 700

[email protected]

Osnivači i Uprava

Davor Gavranić, Zagreb, Jaruščica 1/E, OIB: 32095510037

  • jedini osnivač, 100% udjela u temeljnom kapitalu

Antonio-Luka Radanović, Zagreb, Put Loparica 19, OIB: 07270430031

  • Direktor

Urednici

Glavni urednik: Antonio-Luka Radanović

Programski direktor: Ivan Jurković

Glazbeni urednik: Dario Grabovac