Želiš posao na Extra FM-u?

Mlad si, kreativan i željan novih znanja i vještina?

Ako misliš da si se pronašao u opisu prijavi se za posao na Extra FM-u, na prijave@extrafm.hr, sa svojim životopisom i kreativnom molbom.

Prijave traju do srijede 28.11.2018.

 Extra FM Zagreb d.o.o.

Adresa sjedišta: Avenija Većeslava Holjevca 29, Zagreb

OIB: 79875421716

MBS: 080116001

IBAN: HR4725000091101216643, Addiko Bank d.d.

Temeljni kapital društva iznosi 20.000 kuna.

Urednici

Direktor: Antonio-Luka Radanović

Glavni urednik: Petar Tin Miketić

Glazbeni urednik: Dario Grabovac

Urednik Extra TV-a: Hrvoje Tičinović